Integritet och personuppgifter


Vi värnar om din integritet och skyddar dig och dina uppgifter på flera sätt. 

Här kan du läsa vår integritetspolicy för Yrkeskläder För Proffs (YFP).

YFP respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning, branschregler och etiska normer. Vårt arbete är anpassat till GDPR, General Data Protection Regulation, EU-förordning nr 2016/679 (Dataskyddsförordningen), som gäller i alla EU:s medlemsländer från den 25 maj 2018. 

Personuppgiftsansvarig


Personuppgiftsansvarig är Strand Fredrik, organisationsnummer 190701-4472, Sävare helde 17, 531 91 Vinninga 

Insamling och behandling av personuppgifter


YFP samlar in personuppgifter på flera olika sätt, antingen direkt från dig eller från våra samarbetspartners.

Genom YFP digitala kanaler erbjuder vi dig att beställa information, ställa frågor, köpa produkter och registrera dig för nyhetsbrev. När du registrerar dig lämnar du uppgifter om bland annat namn, e-postadress, postadress, telefonnummer och eventuellt också det företag du arbetar på. För att vi ska kunna anpassa vår kommunikation och erbjudanden till dig kan vi även komma att spara vissa uppgifter om dina intressen, om du lämnat detta vid registreringen. Det kan till exempel handla om produkter du är intresserad av sidor du besökt eller produkter du besökt på en personligt anpassad sida.

Personuppgifter kan också samlas in genom samarbetspartners till YFP, till exempel externa parter som meta ads google ads eller externa marknadsföringsbyråer.

YFP kan också komma att hämta uppgifter från allmänt tillgängliga källor, till exempel offentliga register, i syfte att ge dig adekvat information och erbjudanden kopplade till våra produkter och/eller tjänster.

Varje behandling av personuppgifter motiveras av en eller flera av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av avtal, fullgörande av rättslig förpliktelse, samtycke, berättigat intresse, dokumentera/utveckla vår verksamhet eller förhindra och förebygga brottslig verksamhet.

Fullgörande av avtal kan till exempel handla om att YFP måste ha vissa personuppgifter vid köp av tjänster eller för vissa avtal.

Fullgörande av rättslig förpliktelse kan vara personuppgifter vi måste ha för att uppfylla de krav som ställs på oss enligt bokföringslagen.

Samtycke frågar vi dig efter i vissa fall, till exempel om vi behöver dina personuppgifter till en tävling eller om du anmäler dig till ett nyhetsbrev, etc. Om en behandling av dina uppgifter endast är motiverad genom ett lämnat samtycke kan du när som helst kontakta oss och återkalla detta.

Berättigat intresse är det intresse vi anser oss ha som företag av att marknadsföra våra produkter och/eller till dig som är yrkesverksam inom den aktuella branschen. Det är då fråga om en intresseavvägning, där vi anser att vårt intresse väger tyngre än ditt intresse av att inte ta del av vår marknadsföring.

Vid marknadsföringsutskick via e-post kan du tacka nej till fler utskick genom att antingen meddela oss via adress nedan eller svara skriva till vår info mail eller ringa oss.

Skydd för personuppgifter och lagringstid


YFP arbetar ständigt med att upprätthålla och förbättra skyddsåtgärder för personuppgifter. Sådant skydd kan till exempel bestå av fysiskt skydd (tillgång till IT-system, byggnader etc.), skydd mot dataintrång och virusattacker och skydd för tillgänglighet, t.ex. att endast behöriga personer kan arbeta med de personuppgifter vi lagrar. 

Som en del av vårt säkerhetsarbete uppdaterar och rensar vi databasen regelbundet, till exempel genom att ta bort e-postadresser som studsar eller returer på utskick vi gjort med post.

Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. Lagringstider för personuppgifter varierar beroende av vilket förhållande du har till YFP, om du t.ex. är kund eller samarbetspartner eller bara besökare på våra webb tjänster och vilken slags kommunikation som avses. Sådan kommunikation kan t.ex. vara nyhetsbrev med information till kunder eller marknadsföring och upplysningar till besökare.

Lagringstiderna är också beroende på vilken tjänst uppgifterna avses att användas i. Flera av våra tjänster återkommer med kortare eller längre intervall. Gallring sker löpande i samband med att en tjänst avslutas och marknadsföringen för nästa uppdrag av den tjänsten påbörjas. Som längst kan användningen av personuppgifter vara i 5 år.

Om du önskar avbryta lagringen av dina personuppgifter i förtid kan du begära detta genom en skriftlig framställan till oss, se adress nedan under ”Dina rättigheter”.

Så här använder vi personuppgifter


YFP hanterar och använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och kunna fullfölja dom tjänster vi erbjuder, anpassa erbjudanden och information till dig så att du får vår bästa service. Uppgifterna används även för att vi ska kunna utveckla våra produkter och tjänster och skapa en ännu bättre kundupplevelse.

Dina personuppgifter lagras och används exempelvis för information, nyhetsbrev via e-post, marknadsföring eller marknadsundersökningar om våra tjänster och produkter.

YFP kan även komma att förmedla uppgifter till våra närstående företag som genom olika uppdrag bistår oss i arbetet med våra produkter och tjänster. Det innebär att både YFP och våra närstående samarbetspartners och uppdragstagare kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig genom till exempel telefonsamtal, sms eller e-post med nyhetsbrev, direkt marknadsföring till dig, digitala inbjudningar eller marknadsundersökningar.

Om du köper produkter eller tjänster av oss eller av en av våra samarbetspartners kan YFP även komma att lämna ut dina personuppgifter till denna samarbetspartner i samma syfte.

YFP överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES.

YFP använder inte information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.